EEG Biofeedback (inaczej Neurofeedback) jest procesem wykorzystującym samoregulację mózgu. Nasz organizm naturalnie dąży do osiągnięcia komfortu, przyjemności. Trenujący ogląda grę, a stan jego mózgu jest na bieżąco odczytywany przez urządzenie EEG. Następnie na tej podstawie komputer określa, czy grający powinien otrzymać nagrodę i wyświetla grę w odpowiedni sposób. Otrzymana nagroda upewnia trenującego, że utrzymuje prawidłowy stan mózgu.

Opisany proces to biologiczne sprzężenie zwrotne, polega on na związaniu informacji wyjściowych z wejściowymi. W tym przypadku wyświetlenie gry komputerowej na podstawie stanu mózgu jest informacją wyjściową, a jej obserwacja – wejściową. Mózg częściowo podświadomie uczy się pozostawać w stanie zapewniającym uzyskanie nagrody. Pożądany stan ustalany jest podczas treningu przez operatora.

Treningi zaleca się osobom

 • o obniżonej kondycji psychicznej i fizycznej
 • pracującym umysłowo
 • doświadczającym nadzwyczajnych sytuacji i zdarzeń
 • kreatywnym, obarczonym dużym poziomem stresu
 • kreatywnym, chcącym ulepszyć swoje zdolności np. wokaliści i aktorzy pracujący nad rozluźnieniem mięśni twarzy i strun głosowych
 • osoby występujące „na żywo” (politycy, aktorzy, sportowcy) pozbywają się negatywnego wpływu tremy i w pełni koncentrują się na zadaniu a nie na jego ocenie
 • uczącym się obcego języka, przed egzaminami wstępnymi, maturą

Wskazania do treningu EEG Biofeedback u osób chorych

(zgodnie z Ośrodkiem Spectrum EEG w USA)

Osoby z problemami psychologicznymi i psychosomantycznymi o typie:

 • zaburzeń koncentracji uwagi i jej utrzymywania
 • nadpobudliwości psychoruchowej-ADHD
 • zaburzeń procesu uczenia się, w tym specyficznych np. dysleksji
 • zaburzenia samooceny i obniżonej zdolności do zaprezentowania własnych osiągnięć i umiejętności
 • tremy
 • zaburzeniach zachowania i agresji
 • zaburzeniach planowania swoich poczynań
 • zaburzeniach pamięci
 • zaburzeń snu
 • moczenia nocnego
 • zespołu bezdechu sennego
 • lęków i napadów paniki
 • zaburzeń nastroju
 • depresji
 • zaburzeń autoimunologicznych np.alergii
 • bólu przewlekłego
 • migreny oraz innych bólów głowy
 • zespołu napięcia przedmiesiączkowego
 • zaburzeń związanych z menopauzą
 • zaburzeń łaknienia- anoreksi i bulimii
 • jąkania się
 • uzależnieńod leków, narkotyków, jedzenia, seksu, gier alkoholu itp

Osoby z chorobami neurologicznymi i psychiatrycznymi o typie:

 • padaczki
 • stanów poudarowych
 • stanów pourazowychczaszki i mózgu
 • opóżnień rozwojowych dziecka i upośledzenia umysłowego
 • autyzmu
 • stwardnienia rozsianego
 • parkinsonizmu
 • choroby Alzheimera
 • poważnych chorób psychiatrycznychm.in. w schizofrenii i psychozach