Nowoczesne technologie w ćwiczeniu mózgu.

Neurofeedback wykorzystuje skłonność mózgu do samoregulacji. Jest uznaną w Polsce i na świecie metodą wspomagającą leczenie szeregu problemów. Za jej pomocą doskonalimy koncentrację i szybkość uczenia się.

Skontaktuj się z nami by dowiedzieć się więcej

Patrząc przez pryzmat neuroterapii, nie ma epidemii depresji, chronicznego bólu, zaburzeń systemu odpornościowego, uzależnień, stresu, czy całego zbioru innych chorób. Można natomiast mówić o epidemii nadaktywnego i wyczerpanego systemu nerwowego. Problem mógł się pojawić [...] dzięki kulturze, która zmusza do przepracowywania się i stworzyła najbardziej stresujące miejsca na Ziemi: nowoczesne miasta.

Jim Robbins - "A Symphony in the Brain" (przekład własny)

"Orzeczenie: Zapis EEG mieści się w granicach normy."

Zajmujemy się biofeedbackiem już ponad 12 lat. Skorzystaj z naszego doświadczenia i umów się na pomiar bazowy.